لب تاب رایگان و کسب درآمد http://aahoo.mihanblog.com 2020-05-26T13:14:12+01:00 text/html 2005-10-04T00:40:00+01:00 aahoo.mihanblog.com محمد نامحدود http://aahoo.mihanblog.com/post/8 <p><font color="#000099"><font size="4">u:iri252127124                    <strong>&nbsp;</strong></font></font></p><p><font color="#000099" size="4">p:182183 </font></p><p><font color="#000099" size="3">تهران:۸۸۰۵۵۸۰۱      مشهد:۶۰۸۱۰۰۰    اصفحان:۹۷۱۸۲۳۲</font></p><font color="#000099" size="3"><p><font color="#000099" size="3">بابل:۹۷۱۲۲۲۱          <font color="#000099" size="3">همدان:۹۷۱۸۴۷۴    </font></font></p><p><font color="#000099" size="3">                    ساعت اتصال :نامحدود</font></p><p><font color="#000099" size="3">فقط به مدت <font color="#cc0000">۱۲</font> ساعت اعتبار دارد</font></p></font><font color="#000099" size="3">رشت:۸۸۳۹۰۰۳</font> text/html 2005-10-04T00:40:00+01:00 aahoo.mihanblog.com محمد اینترنت رایگان ۹تا۳ http://aahoo.mihanblog.com/post/7 <p><font color="#000099"><font size="4">u:twt504647572                    <strong>&nbsp;</strong></font></font></p><p><font color="#000099" size="4">p:83438755 </font></p><p><font color="#000099" size="3">تهران:۸۸۰۵۵۸۰۱      مشهد:۶۰۸۱۰۰۰    اصفحان:۹۷۱۸۲۳۲</font></p><font color="#000099" size="3"><p><font color="#000099" size="3">بابل:۹۷۱۲۲۲۱          <font color="#000099" size="3">همدان:۹۷۱۸۴۷۴    </font></font></p><p><font color="#000099" size="3">                    ساعت اتصال :۳ تا ۹ صبح</font></p><p><font color="#000099" size="3">فقط به مدت <font color="#cc0000">۲۴</font> ساعت اعتبار دارد</font></p></font><font color="#000099" size="3">رشت:۸۸۳۹۰۰۳</font> text/html 2005-09-17T06:39:00+01:00 aahoo.mihanblog.com محمد لب تاپ رایگان(ثبت نام رایگان) http://aahoo.mihanblog.com/post/4 <p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font size="3"><span lang="FA" style="COLOR: #990000; FONT-FAMILY: Tahoma">با ثبت نام در این سایت و معرفی به ۱۸ نفر لپ تاب رایگان بگیرید</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span></font></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>       </span></strong><strong><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000066; FONT-FAMILY: Tahoma">شما می توانید بدون پرداخت هیچ هزینه ای از این فرصت طلایی بهره مند شوید</span></strong></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000066; FONT-FAMILY: Tahoma">                                                    <img hspace="0" src="http://i19.photobucket.com/albums/b190/te20062/lab2farsiaahoo.jpg" align="middle" border="0" /></span></strong><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font size="3"><span lang="FA" style="COLOR: #000066; FONT-FAMILY: Tahoma">            راهنمای کامل ثبت نام برای نوت بوک رایگان</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span></font></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">  </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000066; FONT-FAMILY: Tahoma">ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید. (بعد از ثبت نام  لینکی مانند لینک من به شما تعلق میگیرد)</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma"><a href="http://notebook.gustonetwork.com/index.php?mid=265118"><span lang="EN-US" dir="ltr">http://notebook.GustoNetwork.com/index.php?mid=265118</span></a></span></strong><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000066; FONT-FAMILY: Tahoma">بعد از اینکه روی لینک بالا کلیک کردید وارد سایت می شوید و صفحه ای مانند شکل زیر برایتان باز می شود</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">  </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">                          <font color="#cc0000">برای خواندن راهنما روی ادامه مطلب کلیک کنید.</font></span></p> text/html 2005-09-17T03:39:00+01:00 aahoo.mihanblog.com محمد ماهیانه حقوق در یافت کنید(ثبت نام رایگان) http://aahoo.mihanblog.com/post/6 <p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 1.3pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Tahoma">با عضویت رایگان در سایت ماهیانه حقوق در یافت کنید</span></b><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 1.3pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3">کسب درآمد تا 80 میلیون تومان (100000دلار )در ماه</font></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 1.3pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma">*کاملا رایگان*</span></b></p><p /><p><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">یکی از امتیازاتی که این سایت را نسبت به سایتهاس دیگر برتری میدهد قرار گرفتن </span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">ایران و زبان فارسی</span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> در کزینه های سایت وهمچنین </span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">سابقه 3 ساله</span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> شرکت است که کار خود را در سال 2002 آغاز کرده است .</span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">(این سایت بعد از معرفی چند نفر از دوستان فعال به وسیله گروه آهو برسی شد و راهنمای سایت تهیه گردید)</span></b></p><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3">فقط شما باید 10 نفر زیر مجموعه جذب کنید </font></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="3"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span></b><b><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></font></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3">زیر مجموعه های شما<span style="mso-spacerun: yes">  </span><span style="mso-spacerun: yes">                       </span>1<span style="mso-spacerun: yes">         </span>10 نفر</font></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3">زیر مجموعه زیر مجموعه ها<span style="mso-spacerun: yes">   </span><span style="mso-spacerun: yes">             </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>2<span style="mso-spacerun: yes">         </span>11۰نفر<span style="mso-spacerun: yes">     </span></font></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3">زیر مجموعه زیر مجموعه های دوم<span style="mso-spacerun: yes">       </span>3<span style="mso-spacerun: yes">         </span>1010نفر<span style="mso-spacerun: yes">   </span></font></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3">زیر مجموعه زیر مجموعه های سوم<span style="mso-spacerun: yes">     </span>4<span style="mso-spacerun: yes">         </span>10010نفر<span style="mso-spacerun: yes">   </span></font></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3">زیر مجموعه زیر مجموعه های چهارم<span style="mso-spacerun: yes">   </span>5<span style="mso-spacerun: yes">          </span>100010نفر</font></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3">زیر مجموعه زیر مجموعه های پنجم<span style="mso-spacerun: yes">     </span>6<span style="mso-spacerun: yes">          </span>1000010نفر</font></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span style="mso-spacerun: yes">  </span><span style="mso-spacerun: yes">    </span></span></b><b><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">VESTED USERS: 1,000,010 = $100,000 per month</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">  </span></span></b></font></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3"><span style="mso-spacerun: yes">                               </span></font></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3"><span style="mso-spacerun: yes">                               </span><span style="mso-spacerun: yes">  </span>حقوق ماهانه</font></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مرحله اول <span style="mso-spacerun: yes">                       </span>10نفر<span style="mso-spacerun: yes">                     </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>1دلار در ماه </span></b><b><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></font></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3">مرحله دوم <span style="mso-spacerun: yes">                    </span>100نفر<span style="mso-spacerun: yes">                   </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>10 دلار در ماه</font></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3">مرحله سوم <span style="mso-spacerun: yes">               </span>1,000نفر<span style="mso-spacerun: yes">                 </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>100 دلار در ماه </font></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3">مرحله چهارم <span style="mso-spacerun: yes">           </span>10,000نفر<span style="mso-spacerun: yes">              </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>1,000 دلار در ماه </font></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3">مرحله پنجم <span style="mso-spacerun: yes">    </span><span style="mso-spacerun: yes">       </span>100,000نفر<span style="mso-spacerun: yes">            </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>10,000 دلار در ماه </font></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3">مرحله ششم <span style="mso-spacerun: yes">     </span>1,000,000نفر<span style="mso-spacerun: yes">          </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>100,000 دلار در ماه </font></span></b></p><p /><p><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">فراموش نکنید قطره قطره جمع گردد ....</span></b></p><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><img style="WIDTH: 406px; HEIGHT: 58px" height="58" hspace="0" src="http://i19.photobucket.com/albums/b190/te20062/green6.jpg" width="406" align="absMiddle" border="0" /></p><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font color="#cc0000">برای خواندن راهنمای کامل روی ادامه مطلب کلیک کنید.</font></p></span></b></span></b> text/html 2005-09-16T20:39:00+01:00 aahoo.mihanblog.com محمد پی اس پی رایگان(ثبت نام رایگان) http://aahoo.mihanblog.com/post/5 <p><span lang="FA" style="COLOR: #990000; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="3">با ثبت نام در این سایت و معرفی به ۶ نفر پی اس پی رایگان بگیرید</font></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span></p><p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000066; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>             شما می توانید بدون پرداخت هیچ هزینه ای از این فرصت طلایی بهره مند شوید</strong></span></p><p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000066; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>           (برای ثبت نام از راهنمای کامل لب تاپ استفاده کنید مراحل ثبت نام مشابه است)</strong></span></p><p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000066; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>                                                                 <a href="http://psp.gustonetwork.com/index.php?mid=3602" target="_blank">ثبت نام</a></strong></span></p><p><img hspace="0" src="http://i19.photobucket.com/albums/b190/te20062/psp9farsiaahoo.jpg" align="absMiddle" border="0" /></p><p align="right">اول باید تو سایت عضو بشید(روش ثبت نام مثل ثبت نام لب تاپ رایگان هست) وقتی که عضو شدید و لاگین کردید اون بالا روی دکمه Offer کلیک می کنید و  روی یکی از تبلیغات که زیرش نوشته شده Free Trial کلیک کرده و بزارید سایت کامل باز بشه و بعد ببندیدش وبعد از معرفی ۶ نفر پی اس پی را سفارش دهید.</p><p align="right">                 <strong><font color="#ff0000"><a href="http://psp.gustonetwork.com/index.php?mid=3602" target="_blank">http://psp.GustoNetwork.com/index.php?mid=3602</a> </font></strong></p><p /><font color="#990000" size="4">              توجه: فقط یکبار باید ثبت نام کرد .</font> text/html 2005-09-14T04:39:00+01:00 aahoo.mihanblog.com محمد سایت ای آر ایمیل(ثبت نام رایگان) http://aahoo.mihanblog.com/post/3 <p><font size="2"><font color="#000066">در این سایت شما میتوانید با ثبت نام در سیستم تبلیغاتی و دریافت نامه ها به کسب درآمد بپردازید . در قسمت کد معرف</font>  </font><span class="style2"><i><font color="#cc0000" size="4">13234<font color="#000066" size="2"> را وارد کنید.سایت فارسی و روش کار ساده است.</font></font></i></span></p><p><span class="style2"><em><font color="#000066" size="2">                                    <font size="4"><a title="ثبت نام در آی . آر . ایمیل" href="http://66.221.57.1:6001/iremail/Registration.jsp" target="_blank">  ثبت نام</a></font></font></em></span></p> text/html 2005-09-14T04:39:00+01:00 aahoo.mihanblog.com محمد سایت ایران پل (ثبت نام رایگان) http://aahoo.mihanblog.com/post/2 <div class="text3" align="center"><b>IranPal - فرصتی استثنائی برای کسب درآمد شما!!!</b></div><br /><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="90%" align="center" border="0"><tbody><tr><td><center><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">IranPal یک از بهترین روشها را برای کسب درآمد شما فراهم آورده است!! با عضویت رایگان در سیستم همکاری IranPal شما میتوانید از ارجاع دادن بقیه به سایت IranPal درآمد کسب کنید و همچنین اگر کسانی که با ارجاع دادن شما عضو میشوند و خودشان کسی را ارجاع میدهند باز به شما نیز سهمی تعلق میگیرد تا 6 مرحله زیر هم!<br /><br />درآمد کسب شده شما مستقیم و بلافاصله به حساب IranPal شما واریز خواهد شد.<br />هر بار که عضوی که از طریق شما عضو شده، از طریق IranPal خریدی انجام دهید شما از کارمزدی که ما از آن عضو میگیریم درصدی میگیرید، این درآمد کسب شده شما بلافاصله و بدون درنگ توسط خود سیستم در حساب IranPal شما واریز میشود. </font></center><center><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066" size="3">با عضویت در سایت 5$ بصورت رایگان از سایت دریافت کنید. برای عضویت اقدام کنید این امکان بصورت محدود می باشد.</font>  </font></center><center><font size="5">  <a title="ثبت نام در ایران پل" href="https://iranpal.com/fa/index.php?r=9042" target="_blank">همین امروز ثبت نام کنید!</a></font></center></td><td width="10"></td><td><table class="Stats" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center"><tbody><tr class="StatsTitle"><td nowrap="true" colspan="2"><font color="#00ffcc">برنامه درصد ها </font></td></tr><tr class="StatsSTitle"><td><font color="#00ffcc">سطح</font></td><td><font color="#00ffcc">کمیسیون</font></td></tr><tr><td><center><font color="#00ffcc">1</font></center></td><td><center><font color="#00ffcc">2.50%</font></center></td></tr><tr><td><center><font color="#00ffcc">2</font></center></td><td><center><font color="#00ffcc">2.50%</font></center></td></tr><tr><td><center><font color="#00ffcc">3</font></center></td><td><center><font color="#00ffcc">2.50%</font></center></td></tr><tr><td><center><font color="#00ffcc">4</font></center></td><td><center><font color="#00ffcc">2.50%</font></center></td></tr><tr><td><center><font color="#00ffcc">5</font></center></td><td><center><font color="#00ffcc">2.50%</font></center></td></tr><tr><td><center><font color="#00ffcc">6</font></center></td><td><center><font color="#00ffcc">2.50%</font></center></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> text/html 2005-09-14T01:39:00+01:00 aahoo.mihanblog.com محمد سایت ایران بین(ثبت نام رایگان) http://aahoo.mihanblog.com/post/1 <p dir="rtl" align="center"><font color="#cc0000" size="4"><font color="#000000" size="2"> </font></font></p><p dir="rtl" align="center"><b><font face="Tahoma" size="2">کاربران گرامی</font></b></p><p dir="rtl" align="right"><font face="Tahoma" size="2"><font color="#cc0000" size="5">                  *کاملا رایگان*<br /></font>با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص ساماندهی شرکتهایی که در زمینه بازاریابی شبکه ای فعالیت می کنند و جلوگیری از فعالیت شرکتهای غیر قانونی، هر چند سایت ایران بین استانداردهای لازم برای اجرای بازاریابی شبکه ای خود را رعایت کرده است، اما با توجه به پیچیدگی موضوع و نوع فعالیت سایت ایران بین، به منظور هماهنگی با مصوبه مجلس و در جهت آسودگی خاطر شما عزیزان، تغییراتی در سیستم بازاریابی ایران بین اعمال شده است و آن عضویت مجانی و پورسانت برای تبلیغ سایت است! عجله کنین که شما جزو اولین نفرات شاخه باشید .</font></p><p dir="rtl" align="right"><strong>کسب درآمد به عنوان حق بازاریابی تا   <span lang="ar-sa"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma"><font color="#cc0000">12617400 تومان</font>  </span></span></strong></p><p dir="rtl" align="right"><strong><span lang="ar-sa"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma"> بدونه هیچگونه پرداخت <font color="#cc0000">کاملا رایگان</font></span></span></strong></p><p dir="rtl" align="right"><font face="Tahoma" size="2"><font color="#cc0000" size="4">راهنما سایت: <a href="?More=1">ادامه مطلب</a> </font></font></p><p dir="rtl" align="right"><font color="#cc0000" size="4">کد معرف (اجباری):mogh892406001     </font></p><p dir="rtl" align="right"><font color="#cc0000" size="4">ثبت نام رایگان:<a href="http://www.iranbin.com/Index.aspx?mdl=Profile2"><font size="2">http://www.iranbin.com/Index.aspx?mdl=Profile2</font></a></font></p><a href="http://www.iranbin.com/Index.aspx?mdl=Profile2"><font size="2"></font></a>